เมื่อวันอังคารที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ร่วมการอบรมนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC กับคณะวิทยากรแกนนำเพื่อนำมาใช้ในโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมโดยมีท่านผู้อำนวยการสมใจ วิเศษทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด

NONSAWANG TRAIL…

เทศบาลตำบลโนนสว่างร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ  ชุมชนตำบลโนนสว่าง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุ.....

30-10-2562

อ่านต่อ-->>>

โครงการเครื่อข่…

โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 .....

28-07-2562

อ่านต่อ-->>>

แหล่งท่องเที่ยว…

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดการล่องแพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลโนนสว่าง ชมภาพกิจกรรมล่องแพคลิกที่นี.....

08-04-2562

อ่านต่อ-->>>

พิธีถวายพระพรเน…

28-07-2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กระทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แห่เทียนเข้าพรร…

13-07-2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประกอบกิจกรรมแห่เทียนเข้าพร.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ตัวแทน สพม.21

12-07-2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมชนะการประกวด เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ และเป็นตัวแทน สพม.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีวันคล้ายวัน…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  {galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูใหม่2…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมยินดีต้อนรับครู อมรรัตน์  ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ามารับ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา2…

11-07-2562

กิจกรรมแนะแนว ปี 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมีการแนะแนวการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองเพื่อใ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โครงการเศรฐกิจพ…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโดยดำเนินการขุดรอกสระที่มีความตื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ไหว้ครู2562

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  {gallery}2562-witkroo{/gallery}.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสภานัก…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2562 {gallery}2562-patylist{/gallery.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตศึกษา…

10-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อให้การเรียนกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศน์2562

10-07-2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสุรชัย  ไกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมปฐมน.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานจิตศึ…

10-07-2562

คณะครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ไปศึกษาดูงานแนวทางของวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ที่โรงเรียนศรีสำราญ สพม.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรมจิตศึกษา

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ร่วมการอบรมนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รณรงค์เลือกตั้ง…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 13.00 กกต.จังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 นั.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่าย…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 07.00 - 12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 จำนวน 1 นาย คือ น.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รับเสด็จสมเด็จพ…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 07.00 - 12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 จำนวน 1 นาย คือ น.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รด.จิตอาสา กกต…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 กกต.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้การเลือกต.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ2561

06-04-2562

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนอง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา