เทศบาลตำบลโนนสว่างร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ  ชุมชนตำบลโนนสว่าง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง

ขอเชิญร่วมสมัครวิ่ง
“Nonsawang Trail Running 2019”
“แล่นจั้น ลงแพ แลภูลาว  วิ่งว่าว  ปันน้ำใจ  ไทโนนสว่าง”

เพื่อสมทบทุนการกุศลแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานศึกษาในเขตตำบลโนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย)

กำหนดการ : วันเสาร์ ที่  28 ธันวาคม 2562   
เวลาปล่อยตัวนักวิ่ง :  05.30 น. (จุด START ณ.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง)
ประเภทสนาม : วิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ
ระยะทาง :  8.9 กิโลเมตร (km.)

ค่าสมัคร : ทั่วไป 399 บาท
                (เสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึก)

              :  วีไอพี (VIP) 1,000 บาท
                (เสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึก)

               (ค่าส่งไปรษณีย์ 50 บาททั่วประเทศ)

หมายเหตุ : ค่าสมัครวิ่ง ไม่รวมประกันอุบัติเหตุหรือคุ้มครองอุบัติเหตุ เช่น  สะดุด หกล้มจากการวิ่ง และความเจ็บป่วยที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายของนักวิ่ง
              
สมัครได้ที่ :  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง  หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczDG8QO5hbBcJyXBZEuOyr9S_Iaf3hZ8Eku0m4BfSAQTTghQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczDG8QO5hbBcJyXBZEuOyr9S_Iaf3hZ8Eku0m4BfSAQTTghQ/viewform

NONSAWANG TRAIL…

เทศบาลตำบลโนนสว่างร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ  ชุมชนตำบลโนนสว่าง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุ.....