ชื่อ - สกุล นายสุรชัย ไกรรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  ศษม.
โทร.   090-592-2998
E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ชื่อ - สกุล นายชาญฤทธิ์  เมืองพวน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษม.
โทร. 0973153849
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.